• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Balık Burcu Hakkında Herşey

Balık Burcu

Jüpiter’in evidir. Venüs, bu burcun 27. Derecesinde yücelir. Bu burçta birinci dekan yöneticisi Satürn, ikinci dekan yöneticisi Jüpiter, üçüncü dekan yöneticisi Mars’tır.

Nitelikler: Su üçlüsündendir, kuzeyli, soğuk bir burçtur, nemli, phlegmatic (soğukkanlı), dişil, geceseldir, değişken veya çift vücutlu bir burçtur, aylak, efemine, duyarlı (hastalığa eğilimli) bir burçtur, hareketsiz bir kişiyi temsil eder.

Vücutta uzuv olarak: Ayaklar.

Hastalıklar: Ayaklardaki tüm hastalıklar, örneğin gut hastalığı veya bu uzuvlardaki tüm topallıklar ve ağrılar, ve genel olarak tüm balgamlar, kabuklu yaralar, kaşıntı, şişlikler, patlamış açık yaralar, kanın bozulmasından kaynaklanan çıbanlar,  ve rutubet hastalıkları.

Dahil olduğu grup: Sessiz burçlardandır. Çok sayıda çocuk verir.

Bölgeler: Suyla dolu ya da çok sayıda pınarın ve kuşların bulunmuş olduğu yerleri, balık havuzları ve balıklarla dolu nehirleri, inzivaya çekilenlerin yaşadıkları meskenlerin bulunmuş olduğu bölgeleri, evlerin çevreındaki hendekleri, su değirmenlerini; evlerde suya yakın yerleri, mesela çeşme ve tulumbaların çevreını veya suyun bulunmuş olduğu bölgeleri temsil eder.

Balık Burcunun Pozitif Özellikleri

Pozitif Özellikler: fedakar, hassas, naif, hayal gücü geniş, yaratıcı, şairane, mistik, kendini topluma kurban eden, başkalarına adayan, kabullenici, elastik, bütünleşme arzusunda, merhametli, şefkatli, bilinçaltı çok dolu, bilinci aşma çabasında, empatik, sübjektif, izlenimci, sessiz, duygusal, sezgisel, yalnızlık arayışında, güçlü inancı olan, yoğun duyguları olan, ruhani, sonsuzluk arayışında, uyumlu, yumuşak başlı, zarif, sakin

olumsuz Özellikler: Şartlara göre çabuk yön değiştiren, zora gelemeyen, kırılgan, karmaşaya düşen, gerçeklerden uzaklaşan, bağımlılığa müsait, basit etki altında kalan, disipline olmakta zorluk çeken, çabuk dağılan, izole, tembel, çabuk değişen fikirler, karamsar, duygularda ikilem yaşayan, alıngan, fazla kırılgan, yansız kalamayan, ruh hali sık değişen, sözünde duramayan.

balık burcu hakkında

Yükselen Balık

Kişisel olarak: hayattaki öncelikli amacı, duygusal açıdan kendisini güvende hissedebileceği ortamı sağlamak ve ruhsal aşkınlığa ulaşmaktır. Kırılgan ve duygusal bir yapısı vardır; derin hisler besler ve öteki insanoğluın ne hissettiklerini anlayabilir. Başkalarının gereksinimlarına karşı samimi bir hassaslık sergiler; hoşgörüı yüksektir ve bağışlayıcıdır. İnsanlarla yakından ilgilenir, duygularını paylaşır ve merhametlidir; bu yüzden hep başkalarının iyiliğini düşünme eğilimi gösterir. Duygularla doludur ve bulunmuş olduğu ortamın tesirinde kalabilir. öteki insanlarla duygusal etkileşime girer ve çoğu zaman de çatışmaz. Sezgiseldir, kehanet kabiliyetine sahip olabilir. Yaratıcıdır ve engin bir hayal gücü vardır. Sanata, müziğe ve doğaya kıymet verir. Bazen inzivaya çekilerek bir tek kalma ihtiyacı duyar. Hayatta fakatçsızsa sürüklenme riski vardır. Doğuştan duygusal ve hayalperesttir; çoğu zaman dile getirmediği arzuları ve istekleri vardır. Bazen, öyle kaçamak ve anlaşılmaz davranışlar sergiler ki, insanoğlu onu tanımakta kuvvetlik çekebilirler. Anlaşmazlıklardan hoşlanmaz; katı rutinlerden ve sınırlamalardan kaçınma eğilimi gösterir.

Balık Burcunun Fizyolojisi

Fizyolojik olarak: Nadiren uzun boylu, çok belirgin olmayan hatlar, kafa yapısı normalden büyük olabilir. Fakat yine de yüz kısmı dardır. Omuz yapısı düşüktür ve kilo alt bölgelerde ağırlıkta toplanmıştır, buna karşın kalçalar düzdür. Kaslı olmaktan ziyade yumuşak et yapısı, saçlar dalgalı ve zapt edilmesi zor, gözler açık renk ve birbirine yakındır. Yüz hatları fazlaca düzgündür. Yüz hatları çok belirgin değildir. Hülyalı, bazen şaşkın bakışları vardır. Duyguları derhal yüzüne yansır. Ses tonu çoğu zaman düşük ve kibardır. Çok kararlı ve belirgin tavırları olmayabilir. Ani streslerden çok tedirgin olur ve belli eder.

Ay Balık’ta

Ay burada üçlü yöneticiliğine sahiptir. Bu da onun doğasının gereğini önemli ölçüde ortaya koyabileceğine işaret eder. Ay’ın soğuk ve nemli doğası, Balık burcunda rahat edecektir. Burada dikkat çeken, Ay’ın getirmiş olduğu hassasiyetlerin yoğun ve derin bir halde yaşanmasıdır. Bu özellik, başkalarıyla da duygudaşlık kurabilme yeteneğine ve sezgisel anlamda derinlik kazanmaya, zamanla ustalaşmaya sebep olacaktır. öteki taraftan, Ay burada değişken bir burçta yerleşimde olduğundan, duygusal anlamda istikrarı yakalamak zordur. Hassasiyetleri yoğun ve derin bir halde yaşarsınız. Başkalarını gözetme ve kendiniz de gözetilme ihtiyacındasınız. Sezgisel anlamda derinsiniz.

Naturel olarak, öngörüsel kabiliyetlere sahipsiniz. Evrensel olanı naturel olarak algılama, kabullenme özelliğiniz var. Kendinizi devamlı vuslatta hissedebilirsiniz. Hem yerleşecek bir yer özlemi duyan, aynı zamanda hiçbir yerde uzun süre kalamayacağını hisseden yapıdasınız. çevresinizdekilerle adeta duygudaşlık kurar, şanssızlıklarını ve acılarını hisseder ve bunları adeta bir sünger şeklinde emersiniz. Bundan dolayı kendiniz zarar görebilirsiniz. Duygusal dengeyi sağlayabilmek için bazı zamanlarda dış dünyayla bağlantınızı kesme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Fakat, bu yüzden fakatçsızsa sürüklenme, karmaşaya düşme riskiniz vardır. Diğer insanlara yardım etme gayretindesiniz. En büyük fedakarlıkları gösterebilirsiniz. Bu iyi niyetinizden istifade etme ardında kişiler tarafınca suiistimal edilme riskiniz vardır. Melankoliye ve depresyona yatkınsınız. Ruh halinizdeki dalgalanmalar, bazen davranışlarınızda dengesizliğe itebilir. İdealistsiniz; fakat, tam olarak ne istediğini anlamakta zorlanırsınız. Düş ve hayalleriniz renklidir. Yaşamın gerçekleriyle yüzleşmekte ve vakalara objektif yaklaşmakta zorlanırsınız. Aldığınız kararlardan vazgeçebilen yapıdasınız. Bağlarımlılığa uygun yapınıza, karmaşaya düştüğünüz zamanlarda dikkat etmelisiniz.

Balık Burcu Hakkında Kısa Bilgiler

Duygularını anlayacak ve onunla paylaşacak, fedakar, zarif ve düşünceli bir partner arayışındadır
Duyguları ve sezgileri çok güçlüdür. Duygularını disipline etmekte zorlanır.
Bazı zamanlarda, aşırı hassaslaşabilir. çevresindakilerin sözlerine çok çabuk kırılabilir.
Özellikle iş yaşamında bu ruh hali yüzünden çok zorlanabilir.
Başarılı olabilmesi için, cesaretlendirilmesi gerekir.
Eşine, çocuklarına ve dostlarına karşı çok derin hisler beslemektedir.
Sadece duygularını istediği benzer biçimde ifade edebildiği sürece, sağlıklı bir ruh haline sahip olacaktır.
Etrafındaki kişilerin duygularına karşı çok hassastır. Onlarla adeta duygudaşlık kurar. Şanssızlıklarını ve acılarını hisseder ve bunları adeta bir sünger benzer biçimde emer. Bundan dolayı kendisi zarar görebilir. Bu yoğunluk, enerjisini çekebilir; içe çekilmesine, düşünceleriyle yalnız kalma arzusuna sebep olacaktır.
İdealleri güçlüdür. Fakat, tam olarak ne istediğini anlamakta zorlanır.
Düşleri ve hayalleri renklidir.  yaşamın gerçekleriyle yüzleşmekte ve vakalara objektif yaklaşmakta zorlanır.
Duygularını ve aşkını, sükunet içinde gösterir. Düşünceli ve yumuşakça hazırlanmış, ama serinkanlı bir şekilde meydana getirilen jestler göze çarpar.

Balık Burcu İçgüdüleri

Suiistimale uğraması yada kandırılması yüksek ihtimaldir. Çalışmaları ve emeğinin karşılığının ödenmesi gibi durumlarla karşılaşabilir.
Suçluluk duygusuna sahiptir. Kendi sebep olmadığı olaylarda bile, sanki suç kendisindeymiş hissine kapılabilir.
Sezgileri çok kuvvetlidür. Eşindeki değişimleri veya kendisine gösterdiği ilgideki değişiklığı derhal anlayacaktır.
Başarılı olabilmesi için, sevdikleri tarafınca cesaretlendirilmesi gerekir. Gene de, dışarıda çalışmak yerine, evinde olmayı yada evinde çalışmayı tercih edebilir.
Duygusal yoğunluk çok belirgindir. Fakat, dışarıdan bakılmış olduğunda, bu duyguların anlaşılması bir o kadar da zor olsa gerek.

Melankoliye ve depresyona yatkındır. Ruh halindeki dalgalanmalar, davranışlarında dengesizliğe itebilir.
En zayıf taraflarından biri, kararsızlığıdır. Aldığı kararlardan vazgeçebilir. Bazı zamanlarda, hayatın akışı içerisinde ne yapacağını bilemez hale gelebilir.
Acıması bolca ve şefkatlidir. Başkalarına faydalı olacağı mesleklere yönelmesi, onu duygusal anlamda tatmin edecektir.

Hemşirelik, yaşlı kişilerin bakımı, çocukların bakımı, öğretmenlik, psikoloji, ruhsal mevzular, astroloji en önemli eğilim alanlarıdır. Tabiat üstü vakalara, ruhsal mevzulara eğilimlidir.
Endişeli ve utangaçtır. çevresindaki kişilere karşı son derece bağışlayıcıdır. Hatalara karşı sonsuz hoşgörüı vardır. Sınır koymayı bilemez. Bu yüzden, ilişkilerinde zorlanabilir.

Balık Burcunun İş yaşamı

Hayal güçlerinin sınırı yoktur. Bu özelliklerini ve yaratıcılıklarını yansıtma fırsatı bulacakları tüm işlerde başarılı olabilirler. Sanatla alakalı konularda yeteneklidirler. Üzerinde çalıştıkları projelerin tümünü görebilmeleri ve vizyon sahibi olmaları başarılarında en büyük paya sahiptir. Noksan yönleri ise detaylardır. Çabuk dağıldıklarından ve rahat konsantre olamadıklarından bazen hatalar yapabilirler. Çünkü zihnen yapmış oldukları işin ötesindedirler. Hep aşkın ve hep sınırsız olmayı isterler. Aslına bakarsak yaratıcılıklarını gösterebilirler, fakat gerçekte uzaklaşma riskleri vardır. Çok dayanıklı ve direnmeçi sayılmazlar. İş ortamında çok sevilirler. Fedakarlık, başkalarının iyiliği için kendinden vazgeçebilmek gibi herkeste rahat rastlanamayan faziletler onlarda naturel olarak vardır. Bir işveren olarak çok iyi konumda olsa dahi, alçak gönüllülüğü elden bırakmayacak, bu sayede bir çok bireyin takdirini kazanacaktır. Devamlı nazik ve düşünceli davranırlar. Hatta fazla iyi niyetleri kötüye kullanılabilir ve hiç hak etmedikleri kadar üzülebilirler.

Risklerden, spekülasyonlardan fazla hoşlanmazlar. Çok hırslı da değildirler. Tam tersine, her şeyin geçici bulunduğunu organik olarak bilirler. Sezgileri çok güçlüdür ve iş kararlarını duygusal olarak alabilirler. Bir çalışan olarak ise, çok kırılgan yapıda olduklarından, tersliklerle karşılaştıklarında basit çözülebilir, kolay melankoliye kapılabilirler. Aşkın duygulara sahip olduklarından, masa başı ve rutin işler onları boğar ve kabiliyetlerini köreltir. Çok sıkı çalışmalara dayanıklılıkları fazla değildir. Durup dinlenmeli, başka mevzularla da ilgilenebilmelidirler. Son aşama esnektirler. Bu nedenle esnekliğin ve adaptasyonun gerektirdiği ortamlar için biçilmiş kaftandırlar. Mistik konulara meraklıdırlar. Organik olarak bir bilgeliğe ve felsefeye sahiptirler.

Yaratıcılık ve hayal gücü sayesinde, müzik, fotoğraf, beyaz perde şeklinde yaratıcılık isteyen alanlarda başarılı olabilirler. Şiirler, masallar, film senaryoları üretebilirler. İnsanlığa yardım amaçlı işlerde görev alabilirler. Ruhsal ve dinsel mevzularda doğuştan yeteneklidir.

Balık’ın diğer Burçlarla İş Uyumu

İş ortamında, Yengeçlerle ve kendi burçlarından kişilerle rahat anlaşırlar. Aynı elementten olan Akreplerle de iyi anlaşabilirler. Başaklarla bazı zorlanmalar olsa da, birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak birlikte iyi bir ekip oluşturabilirler. Boğalarla da rahat çalışabilirler. Boğaların maddeci yönleri onların ayaklarını daha fazla yere bastıracaktır. Aslanlarla anlaşmaları zor olsa gerek. Kovaların yenilikçi ve değişiklık gösteren tarzlarına ayak uydurabilirler. Koçların fazla direkt yaklaşımı pek onlara göre uygun sayılmaz. İkizler ile mesajşim problemleri olabilir. Yaylarla pek çok ortak yönleri vardır. Oğlakların disiplinli çalışma tarzları onları zorlasa da, toparlayıcı olması bakımından iyidir. Terazilerin toplumsal yönleri, onların çekingenliklerini aşmalarına yardımcı olabilir.