• * Lütfen en az 5 karakter kullanınız.
  • * En az 8 karakter olmalıdır.
  • Lütfen kullanıcı adı ya da e-posta adresinizi girin. Yeni parola oluşturabilmeniz için e-posta yoluyla bir bağlantı alacaksınız.

Aslan Burcu Hakkında Herşey

Aslan Burcu
Güneş’in evidir. Bu burçta birinci dekan yöneticisi Satürn, ikinci dekan yöneticisi Jüpiter, üçüncü dekan yöneticisi Mars’tır.

Nitelikler: Doğası, sıcak ve kuru, alev ateş, choleric (öfkeye eğilimli), gündüzsel, yönetici, doğudan ve ateş üçlüsünden, eril, sabit burçlardandır. Bütün uzun boylu ağaçları temsil eder. Acı tatları temsil eder.

Mevsim olarak: Yaza ilişkin burçlardandır.

Dahil olduğu grup: Hayvani burçlardandır. Kısır burçlardan biridir.

Medikal Astroloji’de: Sarı öd.

Dahil olduğu grup: Dört ayaklı burçlardandır ve yarı seslidir.

Vücutta uzuv olarak: Üst mideyi, kalbi, sinirleri, sırtın iki yanını, ve sırtı temsil eder.

Hastalıklar: Zatülcenp, kaburgalar ve yan taraflardaki tüm hastalıklar, örneğin sarsıntı; sırt ağrısı, kalp çarpıntısı ya da sıkışması, şiddetli ateş, kalpteki tüm rahatsızlıklar ve hastalıklar, gözlerde ağrı, veba, ölümcül salgın hastalıklar, sarı humma.

Bölgeler: yırtıcı hayvanların yaygın olduğu yer, ağaçlık alanlar, ormanlar, çöller, sarp kayalıklar, kralların sarayları, şatolar, kaleler, parklar; evlerde ateşin yakıldığı, bacaya yakın yerler.

Pozitif Özellikler: Kendini gösteren, merkezde olan, sahnede olan, sıcak, spontane, direkt tavırlı, hüzünlü, vizyon sahibi, yönetken, organizatör, ön planda, sosyal, eğlenceyi seven, sebatkar, başladığı işi bitiren, zirvede kalma gayretinde, yaratıcı, güçlü, çekincesiz, cömert, sadık, enerjik, açık, lükse meraklı, mert, kendinden kararlı, engel tanımayan, hırslı, neşeli, dürüst, dışa dönük, kendine güvenen, alicenap, iddialı

negatif Özellikler: Kibirli, insanları ufak gören, bencil, ben merkezci, çıkarcı, gösteriş budalası, cakacı, alkış ve ilgi ihtiyacında, geri planda kalamayan, aşırı hırslı, güç arayışında, buyurgan, söylediğim dedik, diktatör, baskıcı, eleştirilerden hoşlanmayan, kibirli ve küstah, aşırı gururlu, detaylara hakim olamayan, toleranssız, müsrif.

Yükselen Aslan
Kişisel olarak: dünyadaki öncelikli amacı, saygınlık ve güç kazanmaktır. Otoriter ve saslınü geçiren bir kişilik sergileyerek ilgi odağı olur. Olaylara damgasını vurma, tanınma ve güçlü olma isteği doğrultusunda hareket eder. Kendinden emin, kararlı, etkisi altına alan ve canlıdır. Şartlarının değişmesini istemez. Yetenekli bir organizatördür. Kendini beğenmişlik ve direnmeçılık, ve aşırı gurur olumsuz yönleridir. Özgüvenli, kendinden kesin, dışadönük, toplumsal ve arkadaş canlısı bir yapıya haizdir; fakat hem de kibirli, statü düşkünü, ukala ve pohpohlanmaya meraklı da olabilir. Karar verebilme becerisi sayesinde yöneticilik yapabilir; doğal bir lider ve organizatördür. öteki insanoğluı himayesi altına alır ve onlara karşı cömerttir.

 

Fizyolojik olarak: Yele şeklinde gür saçları, Aslanı andıran yüzü vardır. Saç teli genel olarak kalındır. Saçlar genellikle dalgalıdır. Teni kırmızımsı hatta bronz gibidir. Sağlıklı ve gürbüz bir görüntüsü vardır. Yüz açık ve geniş, alın düz, yüksek ve geniş, gözler burna yakın sanki kediye benzer şekildedir. Gözler iri ve yuvarlaktır ve otorite saçar. İki göz arasındaki mesafe dar olabilir. Çoğu zaman derin bakar. Kaşlar genel olarak yay şeklindedir. Genelde uzun ince yapıda, boynu da ince, sırt kısmı daha kuvvetlidür. Fiziğini adeta bir kostüm taşır benzer biçimde kullanır. Duruşu dik ve kendine güvenlidir. Yürürken göğüs dışarıda ve kafa yukarıdadır. Yürüyüş ağır ve emin adımlarladır.Ağır ve kendinden emin konuşur. Saslınün kesilmesine çok bozulur. Sözlerinde karşısındakine kumanda eden, adeta buyurgan bir ifade vardır. Enerjisi çok yüksektir.

Ay Aslan’da
Ay, genel olarak herkesin gözü önünde olmaktan, teşhir edilmekten hoşlanmaz. Bu yüzden Aslan burcunun doğasına intibak etmekte zorlanacak, burada rahat etmeyecektir. Bu burcun yöneticisi Güneş olduğu için, harita sahibinin duygularını ve özel hayatını gizli saklı tutması güç olabilir. Harita sahibi güdüsel olarak, açık ve direkt hareket edecektir. Gosterişli olmak, dikkat çekmek, ön planda olmak sizin dünyaya gelenızda var. Yönetkenliğinizi gösterme arzusundasınız. Duygularınızı ve özel yaşamınızı gizli saklı tutmazsınız. Güdüsel olarak, açık ve direkt hareket edersiniz. Uç durumlarda, kendiniz hakkında çok fazla şeyi ortaya dökersiniz. Vakalara damga vurmak, tanınmak, beğenilmek, güçlü olma isteğindesiniz. şovşi seversiniz. Bu nedenle, kendini beğenmiş olarak idraklanabilirsiniz. İnatçı ve gururlusunuz. Duygusal objektiflikten yoksun olmanız, ilişkilerinizde mesele yaratabilir. Kendinizi ifade etme konusunda başarısınız. çevrenize sıcak ve neşeli bir hava yayan tavrınızla dikkat çekersiniz. Spontane ve yaşam sevinciyle dolu olarak tanımlanırsınız. Görevlerinize, enerjik bir şekilde, keyif alarak aslolanırsınız. İyimserlik ve kendine güvenle, zorlukların üstesinden geleceği inancındasınız. İyimserliğinizi ve yaşama bağlılığınızı yitirdiğinizde, üzgün, içe çekilen, yenilgiye uğramış hissinde olmuş olursunuz. Her şeyin daima en iyisini beklersiniz. Toplumsal organizasyonların, eğlenceli mekanların demirbaşı haline gelebilirsiniz. Örgütlemede kabiliyetlisiniz. Cömert ve kollayıcı tavırdasınız. Bunun altında yatan etkenlerden birisi de, başkalarına üstün olmaktan hoşlanmanızdır. Başarılı ve saygın biri olma arzusundasınız. Bunu başardığınızda, elinizden yitirmemek için tüm gayreti gösterirsiniz. Takdir edilmek ve övgü almaktan motive olmuş olursunuz. Dürüst, açık ve asil davranışlar sergileme eğilimindesiniz. Kendinize çok dikkat edersiniz. İyi giyinmek ve iyi görünmek istersiniz.

Aslan Burcu Hakkında Kısa Bilgiler
yaşamındaki ferdin ona ihtiyacı olmasını; onun soyluluk ve yüce gönüllüğünü takdir etmesini talep ederEgosunu ön plana çıkarabilir. Devamlı ilginin üzerinde olmasını isteyecektir.
Evlilik veya ortaklıkta, dürüst ve açık olmaktan yanadır.
Bir baba olarak, çocuklarıyla ilgilidir. Onların cesur, sosyal ve aktif olmalarını ister. Onlarla şakalaşır, arkadaşça ilişki içerisine girer; fakat her zaman için otoritesini korur.
Yuvasının güvende olması için elinden geleni yapar.
şovşli olmak, ön planda olmak, yönetkenliğini göstermek arzusundadır.
Kendisini gizlemeye ihtiyaç duymaz; açık ve direkt hareket edecektir
vakalara damgasını vurma, tanınma ve güçlü olma isteği öne çıkar
Tanınma, beğenilme ve takdir edilme arzusu hakimdir. Kendini burun kıvırmamışlik ve direnmeçılık, ve aşırı gurur olumsuz yönleridir
Kendisini ifade etme ve karşı tarafa düşündüklerini alıntılama konusunda çok yeteneklidir; fakat bazen duygusal objektiflikten yoksun olabilir.
Mal varlığıyla böbürlenebilir
Gündelik hayata yaklaşımı, spontane ve yaşam sevinciyle doludur. Görevlerine, enerjik bir şekilde, keyif alarak asılır.
İyimserlik ve kendine itimat sayesinde, karşılaştığı zorlukların üstesinden geleceği inancını taşımaktadır. Bu iyimserliğini ve yaşfakat bağlılığını yitirdiğinde, üzgünleşecek, içe çekilecek, yenilgiye uğrayacaktır.
Etrafındakilere karşı cömert ve kollayıcı bir tavır takınacaktır. Duygusal anlamda, başkalarına üstün olmaktan, onları babacan bir tavırla kollamaktan memnun olur.
Başarılı ve saygın biri olma arzusundadır. Bunu başardığında, elinden yitirmemek için tüm gayreti gösterecektir.
Başarılarının takdir edilmesinden hoşlanır. Övgü alması, onu daha da motive edecektir.
Büyük bir aşk hissetse de, sevmiş olduğine bunu söylemeyecek kadar gururlu davranabilir.
Otoriterdir; iş buyurmayı sever.
çevreına sıcak ve neşeli bir hava yayar. Kendine güvenir. Aşırı durumlarda bu itimat, fazlaya kaçar ve çevreındakileri rahatsız eder bir havaya bürünür.
Her şeyin daima en iyisini bekler.
öteki kişiler, onun hiç düşmeyen enerji kapasitesine, en ufak olaylardan bile kıvanç duymasına, yüzündeki çocuksu mutluluk ifadesine imreneceklerdir.
Sosyal organizasyonların, eğlenceli mekanların demirbaşlarındandır. Bu tip ortamlarda, organizasyon kabiliyetini de ortaya koyabilir. .
Kendisine çok dikkat eder. İyi giyinmek, iyi görünmek ister. Dikkat çekici giyinebilir.
İş hayatı
Kendisine ve yeteneklerine son derece güvenir. Bir işe en alt seviyelerden başlasa bile, en tepelere tırmanması çok uzun sürmeyecektir. Zira gözü hep yükseklerdedir. Camianın saygısını kazanabileceği bir pozisyonda olmak arzusundadır. Onur ve saygınlık, paradan çok daha önde gelir. Güçlü kişilerle bağlantı halinde olmak hoşuna gider. Çevreleri her zaman kalabalıktır. Hırslı ve azimlidir. Kararlarında sabittir ve fikrini değişiklik yapmak çok zor olsa gerek. Özellikle yönetici ve işveren durumunda ise, mutlak hakimiyetini ortaya koyacaktır. Başka alternatifi olsun istemez. Tek alternatif yine kendisidir. Yöneten durumunda olmaktan, iş buyurmaktan hoşnuttur. Giriştiği işlere tüm gücüyle asılır ve sonunda ne yapmış olup edip başarıyla bitirir. çoğu zaman başladığı işi yarım bırakma huyu yoktur. Gerek çalışan gerekse işyeri sahibi olsun, bir Aslan için en önemli şey işinde dürüst olmaktır. Aksi bir duruma asla tahammül edemez. Eğer onun çalışanı iseniz, asla ona gerçek dışı söylemeyin. Durumunuzu dürüstçe ve açıkça söylerseniz size ne olursa olsun yardım edecektir. Fakat gerçek dışıı veya dürüstlük dışı bir durumu affetmez. Risk almayı sever ve büyük işlere kalkışabilir. Normal standartların üzerinde bir yaşantı sürmek isteyecek ve bunu elde etmek için ihtiyaç duyulan cesurca girişimleri yapacaktır. O devamlı merkezdedir ve hepimiz onun çevreında olmalıdır. Topluma kendisini sunmak ve farkında olunmak ister. Övgüden hoşlanması, vakit vakit çevreında kötü niyetli ve dalkavuk kişilerin oluşmasına yol açacaktır. Oldukça gururludur, bu yüzden çalışanınız bir Aslan ise asla onun gururu ile oynamayın. Onu onore eder, cesaretlendirirseniz, size en iyi performansını gösterecektir. Ama onun tatil ihtiyacını göz ardı etmemelisiniz. Zira Aslan iş vakitı çok iyi çalışacak, ama tatilini de hak etmiş olduğu gibi en iyisinden yapacaktır. Eğlenceye ve kendisine kesinlikle süre ayırmalıdır. Yaşamın zevkini çıkarmayı onun kadar iyi bilen kim bilir çok azdır. Bu uğurda para harcamaktan kaçınmaz. Zorlayıcı yönü insanoğluı ufak görmeye eğilimli olmasıdır. Özellikle bir işveren yada yönetici için bu durum belki de çalışanlarının en şikayetçi olduğu noktadır. Kendisine güven mevzusunda abartıya kaçabilir. Zira daima en iyisini kendilerinin icra ettiğinı düşünür.

Sahne sanatları ile ilgili mevzularda doğuştan yeteneklidirler. Yöneticilik becerisine sahip olduklarından, her türlü yönetimsel işte naturel olarak başarılı olabilirler. Eğlence sektöründe de kabiliyetlerini rahatça gösterebilirler.

Aslan Burcunun diğer Burçlarla İş İlişkileri
Çalışma yaşamında Koç ve Aslan burçlarıyla çok iyi işler çıkarabilirler. Ama aşırı cesaret bazen de umulmadık risklere çekebilir. Örneğin bir ortaklıkta, İş konusunda yapılan harcamalarda abartılara kaçabilirler. İki Aslan bir arada, kimin patron olduğu konusunda zorluk yaratabilir. Kova burcu ile takım çalışmasına iyi bir örnek oluşturabilir. Kova’nın “bizler” diyebilen tarafı, Aslan’ın “ben” diyen yanlarını törpüleyebilir. Benzeri bir konum Terazi’ler için de geçerlidir. Fakat söz konusu bir Balık burcu olduğunda, uyum hiç de kolay olmayacaktır. Balık’ların kararsız, değişken ve duygularıyla hareket eden tarafları Aslan burcunu oldukca zorlar. Genel olarak su burçlarıyla zorlanırlar. Toprak burçlarının gerçekçi ve verimli çalışmaları onlar için iyiyse de monoton ve risk anlayışından uzak olmaları birlikte yapılan çalışmaları tatsızlaştırabilir.

ETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.